Αγγλικά και μαθησιακές δυσκολίες

  Αγγλικά και μαθησιακές δυσκολίες; Μπορούμε να το πετύχουμε με την σωστή μέθοδο! Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά δυσκολεύονται στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται μια…

Continue Reading

Οι καθηγητές της Αγγλικής Γλώσσας μιλούν για δυσλεξία

Σύμφωνα με τους καθηγητές των Αγγλικών οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες- δυσλεξία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας που οφείλονται στην αδύναμη μνήμη τους. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των δυσλεξικών…

Continue Reading

Πώς το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να μάθει αγγλικά ;

Η εκμάθηση αγγλικών καθώς και οποιασδήποτε ξένης γλώσσας παρουσιάζει συχνά πολλά προβλήματα για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. ( Δυσλεξία, ΔΕΠ-Υ, σύνδρομο Arsperger).Τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη από ένα εξατομικευμένο…

Continue Reading

Το παιδί με δυσλεξία στο σχολείο

Ποιά είναι η εικόνα ενός δυσλεξικού μέσα στην τάξη; Πώς περιγράφουν οι εκπαιδευτικοί τις αδυναμίες στις σχολικές επιδόσεις και την συμπεριφορά ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες;   Οι δυσκολίες των…

Continue Reading

Δυσλεξία

Δυσλεξία: Πώς μπορούμε να την αναγνωρίσουμε; Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα;  Πότε οι γονείς θα πρέπει να υποψιαστούν ότι το παιδί τους μπορεί να είναι δυσλεξικό; Πώς μπορούν να αναγνωρίσουν την δυσλεξία…

Continue Reading

End of content

No more pages to load