Απαντάμε
στις πιο
συχνές
ερωτήσεις σας

Σε ποιά ηλικία μπορούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να ξεκινήσουν την εκμάθηση της Αγγλικής ή μιας άλλης ξένης γλώσσας; 

Τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν μια άλλη γλώσσα πέρα της μητρικής από νεαρή ηλικία – νηπιακή, πρωτο-σχολική.
Η εκμάθηση ωστόσο της ξένης γλώσσας μπορεί να ξεκινήσει όταν τα παιδιά βρίσκονται στο πρώιμο στάδιο ανάγνωσης και γραφής της μητρική τους γλώσσας.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θέλουν περισσότερο χρόνο για να μάθουν μια ξένη γλώσσα ;

Στο Pupils πιστεύουμε ότι κάθε άτομο με ή χωρίς γλωσσική αδυναμία  είναι μοναδικό και ότι η πρόοδος καθώς και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο μάθησης εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων όπως το μαθησιακό προφίλ, το κίνητρο μάθησης, την συνεργασία με τον διδάσκοντα και την στήριξη από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.

Μπορούν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να διδαχθούν μια ξένη γλώσσα παράλληλα με τα μαθήματα αποκατάστασης των δυσκολιών τους στην Ελληνική γλώσσα ;

Όταν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες κληθούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα θα βρεθούν εκ νέου αντιμέτωποι με τις ίδιες ή παρόμοιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην μητρική τους γλώσσα. Ωστόσο παράλληλα με το πρόγραμμα αποκατάστασης των δυσκολιών τους στην μητρική τους γλώσσα μπορούν να ξεκινήσουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Η μέθοδος του Pupils απευθύνεται μόνο σε άτομα με δυσλεξία ;

Η μέθοδός μας απευθύνεται σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες δεν προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από ειδικές μαθησιακές διαταραχές όπως η δυσλεξία. Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε άτομα με διαταραχές μάθησης (π.χ. δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαρθμησία), λόγου (π.χ. τραυλισμός, δυσκολίες άρθρωσης) και  ειδικής αγωγής (ελλειμματική προσοχή/υπερκινητισμός, αναπτυξιακές διαταραχές, σύνδρομο Asperger, ψυχοκινητική καθυστέρηση).

pupils

Διδάσκουμε την Ξένη Γλώσσα
σε Μαθητές
με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Επικοινωνήστε
μαζί μας

  • 210 2812408
  • info@pupils.gr

Επισκεφτείτε
μας

Αυγής 55 & Μπιζανίου 1
Ν.Ηράκλειο,  141 21 Αθήνα

Εγγραφείτε στο
Νewsletter μας


Ακολουθήστε μας