Δυσλεξία και Αγγλικά

Η αδύναμη μνήμη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες δυσλεξία στην διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των δυσλεξικών μαθητών είναι η αδύναμη μνήμη τους. Πιο συγκεκριμένα οι δυσκολίες που…

Continue Reading

Πώς το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να μάθει αγγλικά ;

Η εκμάθηση αγγλικών καθώς και οποιασδήποτε ξένης γλώσσας παρουσιάζει συχνά πολλά προβλήματα για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. ( Δυσλεξία, ΔΕΠ-Υ, σύνδρομο Arsperger).Τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη από ένα εξατομικευμένο…

Continue Reading

Το παιδί με δυσλεξία στο σχολείο

Ποιά είναι η εικόνα ενός δυσλεξικού μέσα στην τάξη; Πώς περιγράφουν οι εκπαιδευτικοί τις αδυναμίες στις σχολικές επιδόσεις και την συμπεριφορά ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες;  Οι δυσκολίες των παιδιών…

Continue Reading

Δυσλεξία

Δυσλεξία: Πώς μπορούμε να την αναγνωρίσουμε; Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα;  Πότε οι γονείς θα πρέπει να υποψιαστούν ότι το παιδί τους μπορεί να είναι δυσλεξικό; Πώς μπορούν να αναγνωρίσουν την δυσλεξία…

Continue Reading

End of content

No more pages to load