Διάσπαση Προσοχής και Μελέτη της ξένης γλώσσας στο σπίτι :

Διάσπαση Προσοχής και Μελέτη της ξένης γλώσσας στο σπίτι :

αρτρο

με ποιούς τρόπους είναι εφικτό ;

Η καθημερινή μελέτη των μαθητών/τριων με διάσπαση προσοχής ή ΔΕΠ-Υ αποτελεί μια πρόκληση για τους γονείς που δυστυχώς πολλές φορές διαταράσσει τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους και την οικογενειακή ισορροπία. Με ποιούς τρόπους θα μπορούσε να γίνει η σχολική μελέτη ή/και η μελέτη της ξένης γλώσσας ;

✓ Ο χώρος μελέτης πρέπει να είναι σταθερός, απομονωμένος και απαλλαγμένος από διασπαστικούς παράγοντες ( τηλεόραση, μουσική, ομιλίες , θόρυβος από άλλα μέλη της οικογένειας π.χ. μικρότερα αδέρφια).

✓ Στο γραφείο μελέτης φροντίζουμε να υπάρχουν μόνο τα απαραίτητα αντικείμενα (μολύβι, γόμα , στυλό , βιβλία και τετράδια που αφορούν τα μαθήματα που πρέπει να διαβαστούν).

Σωστός φωτισμός στο δωμάτιο μελέτης έτσι ώστε να μην κουράζεται το παιδί από σκιάσεις.

Ημερήσιο Πρόγραμμα Μελέτης : η μελέτη ξεκινά από το μάθημα που ο μαθητής/τρια θεωρεί πιο δύσκολο. Καλό είναι το πρόγραμμα να είναι γραμμένο και να μπορεί το παιδί να τσεκάρει κάθε μάθημα που ολοκληρώνει.

✓ Η ύλη των μαθημάτων συστήνεται να χωρίζεται σε μικρές ενότητες ώστε το παιδί να μην αγχώνεται με τον μεγάλο όγκο εργασίας.

✓Χρειάζονται σύντομα διαλείμματα ( 5΄- 10΄) μεταξύ των μαθημάτων. Οφείλουμε να είμαστε τυπικοί στην τήρηση των διαλειμμάτων γιατί βοηθούν τα παιδιά να ξεκουραστούν και να οργανώσουν τις σκέψεις τους.

Απαραίτητη η επιβράβευση : οτιδήποτε έχει ορισθεί σαν «βραβείο» για την ολοκλήρωση της μελέτης (αυτοκόλλητα, επιπλέον χρόνος για παιχνίδι κτλπ. ) πρέπει να τηρείται.

✓ Ορίζονται «κανόνες» συμπεριφοράς την ώρα της μελέτης : οι κανόνες αυτοί καλό είναι να γράφονται με το παιδί (π.χ. σηκώνομαι την ώρα που πρέπει να κάνω διάλειμμα – επιστρέφω στην ώρα μου κτλπ.)

✓ Ο ρόλος του γονέα πρέπει να είναι υποστηρικτός και εποπτικός, χρειάζεται προσοχή να μην γίνουν οι γονείς οι εκπαιδευτικοί των παιδιών τους.