Kέντρο Ειδικής Αγωγής Ξένης Γλώσσας


Δύο λόγια
για το
Κέντρο μας

Εμπνευστήκαμε το Pupils (Κέντρο Ειδικής Αγωγής Ξένης Γλώσσας) ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη των μαθητών, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να κατακτήσουν μια τόσο σημαντική δεξιότητα όπως αυτή της ξένης γλώσσας, αποκτώντας έτσι ένα σημαντικό εργαλείο γνώσης. Η δημιουργία του Pupils είναι η συνέχεια της προσπάθειάς μας να παρέχουμε στους μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση μια διαφορετική προσέγγιση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση την οποία έχουμε υιοθετήσει στο Κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης  “ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ”  από το 2014. 

Η δική σας θετική ανταπόκριση και οι επιδόσεις των μαθητών μας, μας ώθησαν στην υλοποίηση της ιδέας του Pupils.

Ο τρόπος μας
Πώς γίνεται η διδασκαλία

Η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας σημαίνει διδασκαλία ενός νέου γλωσσικού συστήματος που διαφέρει από το μητρικό ως προς τη γραφή (γράμματα), την ανάγνωση (φθόγγοι – ήχοι), το λεξιλόγιο, τη γραμματική και την συντακτική του δομή.
 Στο Pupils (Κέντρο Ειδικής Αγωγής Ξένης Γλώσσας) προσεγγίζουμε τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας με ένα καινοτόμο τρόπο. Υιοθετούμε μια διαφορετική άποψη για τη μάθηση, τροποποιούμε και εναρμονίζουμε την διδασκαλία με τέτοιο τρόπο ώστε να προσεγγίσουμε τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες κάθε μαθητή.
Με βάση αυτό το μαθησιακό προφίλ η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλέκει όλες τις αισθήσεις, προάγει την φαντασία, τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη έκφραση. 
Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση, τα εκπαιδευτικά απτικά υλικά, ο σχεδιασμός του χώρου και η τεχνολογία οδηγούν στη βιωματική μάθηση όπου ο μαθητής έχει σημαντικό διαδραστικό ρόλο και συμμετέχει ενεργά σ’ αυτή.

Στόχος μας
είναι ο δικός
σας στόχος

Πέρα από την επιτυχημένη εκμάθηση της γλώσσας, σεβόμενοι πάντα τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή, στόχος μας είναι:
-Nα αγαπήσουν οι μαθητές τη γλώσσα που διδάσκονται.
-Nα επιτύχουν τη σωστή χρήση της με άνεση σε οποιοδήποτε περιβάλλον.
-Να φτάσουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις που εκείνοι επιθυμούν.

Η ομάδα μας

Η ομάδα του Pupils είναι οι καθηγητές μας – ειδικοί παιδαγωγοί, που εκπαιδεύτηκαν να διδάσκουν με ένα διαφορετικό τρόπο και κάνουν την ιδέα μας πραγματικότητα με συνέπεια, επαγγελματισμό και αγάπη. Αποτελούν το θεμέλιο λίθο του Pupils και προσπαθούν συνεχώς να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της ξενόγλωσσης  εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή.     

Επιπλέον η στενή συνεργασία μας με το Κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης “ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ”, μας επιτρέπει να είμαστε σε επαφή με θεραπευτές και ειδικούς ψυχικής υγείας (λογοπεδικούς, εργοθεραπευτές, παιδο-ψυχολόγους, παιδο-ψυχίατρο, σύμβουλους γονέων, ειδικούς παιδαγωγούς) έτσι ώστε να προσεγγίζουμε πιο σφαιρικά τους μαθητές μας και τις ανάγκες τους.

Μάθε περισσότερα

Ο χώρος μας

Στο Pupils δημιουργήσαμε ένα χώρο εκπαίδευσης φιλόξενο στην πολυ- αισθητηριακή διδασκαλία. Διδάσκουμε πέρα από τα όρια του τετραδίου δίνοντας ερεθίσματα και χρησιμοποιώντας απτικά υλικά με ένα διαφορετικό τρόπο, σε αίθουσες κατάλληλες σχεδιασμένες. Η τεχνολογική υποδομή του χώρου μας συμβάλει σ’ αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία και ανάγει το μάθημα σε μια πρωτότυπη και ευχάριστη εμπειρία.

Gallery

pupils

Διδάσκουμε την Ξένη Γλώσσα
σε Μαθητές
με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Επικοινωνήστε
μαζί μας

  • 210 2812408
  • info@pupils.gr

Επισκεφτείτε
μας

Αυγής 55 & Μπιζανίου 1
Ν.Ηράκλειο,  141 21 Αθήνα

Εγγραφείτε στο
Νewsletter μας


Ακολουθήστε μας