Η μέθοδός μας
H μέθοδος

Βασικός σκοπός της μεθόδου Letters είναι να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο θα έχει ορισμένη διάρκεια με την πρόθεση να βοηθήσει τον μαθητή να φτάσει σ’ ένα μαθησιακό επίπεδο αυτονομίας που θα του επιτρέψει εν καιρώ να ενταχθεί σε τμήμα γενικής εκπαίδευσης.


Το πρόγραμμα
διδασκαλίας

Tο πρόγραμμα διδασκαλίας χτίζεται
με βάση τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα του μαθητή και έχει απώτερο σκοπό να καταλάβει ο μαθητής ότι βρίσκεται ήδη σε επαφή με την ξένη γλώσσα και συνειδητά πλέον να χρησιμοποιήσει όσα ήδη γνωρίζει.


Η ύλη

 

Η ύλη διδάσκεται ανά επίπεδο με τέτοιο τρόπο ώστε ότι καινούριο μαθαίνει ο μαθητής να βασίζεται και να δομείται σε ότι έχει ήδη κατακτηθεί έτσι ώστε σταδιακά να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο γνώσης.

 


Οι κανόνες


Οι κανόνες έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και έχουν αντικατασταθεί από βιωματικούς τρόπους κατάκτησης και εμπέδωσης της νέας πληροφορίας.


Το υλικό

Το υλικό περιλαμβάνει οπτικά, απτικά και ακουστικά ερεθίσματα. Ο μαθητής καλείται να μάθει μέσα από την κίνηση και την πράξη και εν τέλει να δημιουργήσει το δικό του εξατομικευμένο υλικό το οποίο θα κατέχει και μετά το πέρας των μαθημάτων.

 


Η φύση
του μαθήματος

Η μέθοδος Letters δίνει έμφαση στο διαδραστικό ρόλο του μαθητή στο χώρο αλλά και στην διαδικασία μάθησης. Στο Pupils υποστηρίζουμε αυτή την διαδικασία με το κατάλληλο τεχνολογικό (υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες) και απτικό υλικό σε αίθουσες ολιστικής χρήσης που έχουν διαμορφωθεί γι αυτό το σκοπό.


Ο στόχος

O στόχος της μεθόδου είναι η κατάκτηση των βασικών δομών της γλώσσας. Σκοπός μας είναι η πιστοποίηση της γνώσης από τους εκάστοτε φορείς. Πέραν όμως αυτού σκοπός μας είναι οι μαθητές να πετύχουν τη σωστή επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας κάτι που θα τους ενδυναμώσει συναισθηματικά και θα τους κάνει να αισθανθούν ασφαλείς.

pupils

Διδάσκουμε την Ξένη Γλώσσα
σε Μαθητές
με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Επικοινωνήστε
μαζί μας

  • 210 2812408
  • info@pupils.gr

Επισκεφτείτε
μας

Αυγής 55 & Μπιζανίου 1
Ν.Ηράκλειο,  141 21 Αθήνα

Εγγραφείτε στο
Νewsletter μας


Ακολουθήστε μας