Το παιδί με δυσλεξία στο σχολείο

δυσλεξία στο σχολείο

Ποιά είναι η εικόνα ενός δυσλεξικού μέσα στην τάξη; Πώς περιγράφουν οι εκπαιδευτικοί τις αδυναμίες στις σχολικές επιδόσεις και την συμπεριφορά ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες;  

Οι δυσκολίες των παιδιών με δυσλεξία επικεντρώνονται στην ανάγνωση και την γραφή. Ωστόσο τα δυσλεξικά παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα σε διάφορους τομείς. 

Αρκετές από αυτές τις αδυναμίες τους περιγράφονται από τους δασκάλους και του καθηγητές τους.

 • Δεν τους αρέσει να διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία
 • Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα που να εμπεριέχει διάβασμα ή γράψιμο
 • Στη Α΄ Δημοτικού αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο να κατανοήσουν ότι κάθε ένα από τα γράμματα της αλφαβήτου αντιστοιχεί σε ένα φώνημα, δηλαδή έναν ήχο
 • Στις μικρότερες τάξεις παραλείπουν, αντιμεταθέτουν, προσθέτουν ή και αντιστρέφουν γράμματα ή συλλαβές. Αργότερα η ανάγνωση τους γίνεται συνήθως κομπιαστά , συλλαβιστά , χωρίς ροή και ρυθμό
 • Χάνουν πολλές φορές την σειρά τους όταν διαβάζουν και χρειάζεται να δείχνουν με το δάχτυλο ή το μολύβι
 • Δυσκολεύονται να κατανοήσουν ένα κείμενο με την πρώτη ανάγνωση
 • Έχουν σοβαρές δυσκολίες στην ορθογραφία όπου τα λάθη τους χαρακτηρίζονται ως αδικαιολόγητα, «περίεργα» και επαναλαμβανόμενα
 • Ενώ μελετούν πολύ ώρα στο σπίτι τα μαθήματα της επόμενης μέρας δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε στο σχολείο
 • Χρειάζονται πάντα κάποιον δίπλα τους για να μελετήσουν
 • Θυμούνται τα δευτερεύοντα μαθήματα (π.χ. ιστορία, γεωγραφία) από την παράδοση στην τάξη και όχι από την μελέτη τους στο σπίτι
 • Δεν μπορούν να μάθουν εύκολα ή καθόλου την προπαίδεια
 • Δυσκολεύονται να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα όχι γιατί δεν έχουν την σωστή μαθηματική σκέψη αλλά γιατί δεν έχουν καταλάβει καλά την εκφώνηση
 • Δεν μπορούν να κάνουν νοερά τις πράξεις και πολλές φορές χρησιμοποιούν τα δάχτυλα τους ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία
 • Τα λάθη που κάνουν στην αριθμητική αφορούν συνήθως παραλήψεις κρατούμενων, λάθος θέση του ψηφίου σε μια πράξη , λάθος σειρά στα βήματα που χρειάζεται μια πράξη
 • Συχνά ξεχνούν τι εργασίες έχουν να κάνουν ή/και τις σχολικές τους υποχρεώσεις
 • Επανειλημμένα μπορεί να ξεχάσουν τα πράγματα τους στο σπίτι ή τα χάνουν και δυσκολεύονται να τα βρουν
 • Τα τετράδια τους είναι πολλές φορές ακατάστατα, γεμάτα μουντζούρες και άσχημα γράμματα
 • Χαρακτηρίζονται από μια αδεξιότητα ιδιαίτερα στις κινήσεις που απαιτούν συγχρονισμό- είναι επιρρεπείς σε ατυχήματα
 • Πολλές φορές δυσκολεύονται να εκφραστούν, προφορικά ή και γραπτά , δεν βρίσκουν τις κατάλληλες λέξεις να περιγράψουν αυτό που θέλουν, το λεξιλόγιο τουςείναι φτωχό και οι εκθέσεις τους συχνά είναι ασαφείς με συντακτικά λάθη
 • Συχνά συμβαίνει να μην μπορούν να θυμηθούν την λέξη για ένα πολύ οικείο αντικείμενο με αποτέλεσμα άλλα να λένε και άλλα να εννοούν
 • Δυσκολεύονται να επαναλάβουν πολυσύλλαβες λέξεις
 • Απογοητεύονται εύκολα και συχνά περιμένουν ότι θα αποτύχουν ακόμα και σε κάτι που θα μπορούσαν να καταφέρουν
 • Ντρέπονται για την αδυναμία τους και έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • Πιθανότατα να υιοθετήσουν μια παθητική και ηττοπαθής συμπεριφορά όπουπιστεύουν ότι τα κάνουν όλα λάθος για αυτό δεν έχει νόημα να προσπαθούν
 • Αντίθετα μπορεί η συμπεριφορά τους να γίνει ενοχλητική , είναι πολύ ζωηρά , ενοχλούν τα άλλα παιδιά μέσα στην τάξη ή μπορεί να κάνουν συνεχώς αστεία για να γελούν οι άλλοικαι να προσπαθούν να είναι πάντα εξυπηρετικά, ευχάριστα, υποχωρητικά, λένε αστεία για να διασκεδάσουν τους άλλους.
 • Κάποια από αυτά αρχίζουν να χάνουν την όρεξη τους για μάθηση και για το σχολείο γενικότερα, γίνονται λιγομίλητα, εσωστρεφή, χωρίς ιδιαίτερες παρέες και μπορεί να φαίνονται λυπημένα.
 • Αντίθετα ορισμένα παιδιά προσπαθούν να γίνουν αποδεκτά με το να είναι τα «καλά» παιδιά , πάντα εξυπηρετικά, ευχάριστα, υποχωρητικά, λένε αστεία για να διασκεδάσουν τους άλλους.

Είναι λοιπόν φανερό ότι τα δυσλεξικά παιδιά εκτός από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ανάγνωση , την γραφή και την ορθογραφία,έχουν αδυναμίαστην οργάνωση και την αντίληψη του χώρου και του χρόνου, δυσκολίες στην προφορική και γραπτή έκφραση, αδυναμία στην απομνημόνευσηγλωσσικού υλικού και στην ικανότητα διαδοχής και αλληλουχίαςκαι προβλήματα στα μαθηματικά.

Απόρροια όλων αυτών των δυσκολιών είναι τα ψυχολογικά τους προβλήματα , η έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυτοσεβασμού, η ματαίωση ,η ανάρμοστη συμπεριφορά, το άγχος .